ΒΑΕΣ

Ιστοσελίδα του Βήματος Ανάπτυξης Εθνικής Στρατηγικής

Επικοινωνία: info@vaes.gr

Βήμα Ανάπτυξης Εθνικής Στρατηγικής – ΒΑΕΣ 

Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε σταυροδρόμι. Αυτό που διακυβεύεται μέσα στον σημερινό πολυπολικό, άναρχο και άκρως ανταγωνιστικό κόσμο είναι αν θα επιβιώσουν ως δημοκρατικά και ανεξάρτητα κράτη ή θα καταστούν εντελώς αναλώσιμα.  

Ιστορικά, το σύστημα εξουσίας της Ελλάδας, βαθειά εξαρτημένο από τον Ευρω-Ατλαντισμό, έχει τροφοδοτήσει οργανωμένα συστήματα σκέψης και διανόησης τα οποία ελέγχονται πλήρως απ’ αυτό. Έτσι, δεν προσφέρουν καμμία υπηρεσία στην αδέσμευτη δι-επιστημονική ανάγνωση και πολιτική κατανόηση των εθνικών και παγκόσμιων εξελίξεων, καταλήγοντας να γίνονται απολογητές και θιασώτες πολιτικών αποφάσεων και πρακτικών που λαμβάνονται ερήμην των λαϊκών τάξεων και των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Η ουσιαστική χρεωκοπία του πολλαπλά εξαρτημένου άρχοντος συστήματος εξουσίας της Ελλάδας οδήγησε σ’ ένα καθεστώς διαρκούς λιτότητας, αποτέλεσμα της αποτυχημένης διαχείρισης της κρίσης χρέους την περίοδο 2010-15 και της μη-διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών προς τη χώρα. Ακόμα, οδήγησε στη φτωχοποίηση του πληθυσμού, στη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, στις μεγάλες μεταναστευτικές εκροές (brain drain), στον αφελληνισμό του τραπεζικού συστήματος, στην εκποίηση στρατηγικών υποδομών και επιχειρήσεων και στην ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών από χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση λόγω ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων. Τέλος – τελευταίο σε σειρά αλλά όχι και σε σπουδαιότητα – οδήγησε σ’ ένα καθεστώς πλήρους υποτέλειας σε σχέση με τη Τουρκία, εφόσον δεν συμβαίνει τίποτε άλλο παρά μια διαρκής συζήτηση της τουρκικής ατζέντας η οποία όλο και διευρύνεται. Ταυτόχρονα, οι Κυπριακές κυρίαρχες πολιτικές ελίτ οδηγούν στην διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα από αναζήτηση λύσης τύπου Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (Σχέδιο Ανάν ή παραλλαγές του), ουσιαστικά συμβιβαζόμενες με τις Αγγλο-Αμερικανικές προσταγές νομιμοποίησης του διαχωρισμού και των τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής.

Θεσμοποιημένα ερευνητικά κέντρα και συσσωματώσεις σε Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία δεν προσφέρουν αδέσμευτες δι-επιστημονικές ερμηνείες του ελληνικού και παγκόσμιου γίγνεσθαι με στόχο την αλλαγή και τη διάνοιξη νέων πολιτικών δρόμων πέρα απ’ την αναπαραγωγή του (πολυ-εξαρτημένου) ιστορικού συγκροτήματος εξουσίας. Προσφέρουν είτε οδηγίες καλλωπισμού των πολιτικών που ήδη αποφασίστηκαν και εφαρμόζονται, είτε πολιτικές συμβουλές για το πώς θα βαθύνει το καθεστώς της εξάρτησης της χώρας απ’ τα Ευρω-Ατλαντικά συμφέροντα και πως θα διαιωνιστεί η πολιτική της διαρκούς λιτότητας ενάντια στον εργαζόμενο λαό.  

Το ΒΑΕΣ είναι ένα δι-επιστημονικό κέντρο έρευνας και τεκμηρίωσης με στόχο την επεξεργασία και προβολή νέων, αδέσμευτων αναλύσεων προς δημόσια πολιτική συζήτηση.  Οι συλλογικές πολιτικές προτάσεις θα είναι απόρροια δι-επιστημονικών αναλύσεων και συγκεκριμένης τεκμηρίωσης με άξονα το εθνικό και λαϊκό συμφέρον. Αποσκοπώντας στον λεπτομερή σχεδιασμό μιας εθνικής στρατηγικής και την ενότητα μεταξύ λαού, στρατού και πολιτικής ηγεσίας, το ΒΑΕΣ καθοδηγείται από την πεποίθηση ότι η εμπέδωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας θα πρέπει να συνδέεται τόσο με την ευημερία των πολιτών όσο και με την υβριδική μεγέθυνση της ισχύος της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Ενότητες
  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
  • ΚΥΠΡΙΑΚΟ
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • Χωρίς κατηγορία


Βήμα Ανάπτυξης Εθνικής Στρατηγικής

ΒΑΕΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Διαβάστε εδώ!

περιεχόμενα (15 τελευταια)